Copyright

Hier ben je >

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Qvita B.V.. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Qvita B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Wil je één of meer artikelen uit deze nieuwsbrief overnemen, dan is dat slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Qvita B.V. en onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:

  1. vermeldt dat het artikel van Qvita/Wuzzi Alert komt,
  2. vermeldt dat het artikel copyright  van Qvita B.V. is,
  3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.wuzzialert.com of www.qvita.nl  (de link mag geen affiliatecode bevatten).


Voorbeeld:
Bron: www.wuzzialert.com – (C) – Qvita B.V.