Privacy beleid

voor bescherming van persoonlijke gegevens

Versie 2018.05

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018

Artikel 1. Verplichting van Qvita om persoonlijke gegevens te beschermen.

Qvita B.V. (hierna te noemen” Qvita “) is blij u als abonnee (hierna ”u “) te verwelkomen. Ons hoofddoel is dat u zich, in uw woning en daarbuiten, veilig en comfortabel  voelt, wij hopen dat u ons uw vertrouwen wilt geven. Wij streven naar tevreden abonnees en het is onze missie, om onze gewaardeerde abonnees tevreden te houden.

Wij respecteren onze abonnees en beschouwen het als onze hoogste prioriteit om u, samen met onze partners op het gebied van veiligheid, comfort en zorg, een ongekende en unieke service aan te bieden. Uw tevredenheid en uw vertrouwen is voor ons van essentieel belang.

Wij beseffen dat privacy deel uitmaakt van uw verwachtingen als abonnee. Daarom hebben wij dit ” privacy beleid ter bescherming van persoonlijke gegevens” opgesteld en ingevoerd, waarin wordt beschreven hoe Qvita met uw persoonlijke gegevens omgaat op basis van de ‘7 privacy beginselen’ van Qvita die de basisprincipes voor Qvita en haar partners vormen.

Als u zich registreert voor een van onze diensten en een account aanmaakt, wordt u gevraagd uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen en kunt u een foto toevoegen. Wij delen deze persoonsgegevens alleen met mensen die toegang hebben tot uw dienstverlening. Dat zijn u als gebruiker, uw contactpersonen en eventueel een centrale of hulpdienst. Wij zullen deze informatie nooit verkopen of delen met derden zonder uw toestemming. Uw persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor personen die niet gekoppeld zijn aan u als gebruiker.

Artikel 2. Instemming met dit privacy beleid

U dient dit “privacy beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens” zorgvuldig door te lezen voordat u enige persoonlijke informatie aan ons verstrekt. Tot persoonlijke informatie behoren alle verzamelde en vastgelegde gegevens in alle indelingen aan de hand waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld, hetzij direct (bijvoorbeeld naam) of indirect (bijvoorbeeld telefoonnummer of e-mail adres).

Dit “privacy beleid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens” is onderdeel van de algemene voorwaarden van Qvita die van toepassing zijn op onze diensten en producten. Door de genoemde algemene voorwaarden te accepteren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit privacy beleid voor bescherming van persoonlijke gegevens.

Qvita mag uw persoonlijke informatie gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Indien dit door toepasselijke wetgeving is vereist, wordt u gevraagd om vooraf uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van dergelijke marketingmaterialen.

Artikel 3. De 7 privacy beginselen van Qvita

Hieronder volgen de 7 privacy beginselen van Qvita, die altijd en overal binnen de gehele Qvita organisatie van toepassing zijn.

 1. Transparantie: bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie zullen wij u relevante gegevens en kennisgevingen verstrekken, bijvoorbeeld, voor welke doeleinden en wie de ontvangers zijn.
 2. Legitimiteit: wij zullen uw persoonlijke informatie alleen verzamelen en verwerken voor de doeleinden die aan u kenbaar zijn gemaakt in dit Privacy beleid.
 3. Relevantie en nauwkeurigheid: wij zullen alleen persoonlijke informatie verzamelen die noodzakelijk is voor de verwerking van de gegevens zoals vastgelegd in dit Privacy beleid. Wij vragen u alle redelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat door ons opgeslagen persoonlijke informatie accuraat en actueel is.
 4. Opslag: wij zullen uw persoonlijke informatie bewaren gedurende de periode die noodzakelijk of gewenst is voor de verwerking van de gegevens zoals vastgelegd in dit Privacy beleid en conform plaatselijke wettelijke vereisten.
 5. Toegang, wijziging en bezwaar: Wij bieden u de mogelijkheid om via het klantenportaal uw gegevens in te zien en te wijzigen. Voor de handhaving van een goede kwaliteit en het “up to date” houden van persoonsgegevens, vragen wij u eventuele veranderingen in de door u opgegeven informatie direct te wijzigen in het klantportaal. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie  voor marketingdoeleinden. Zie hieronder voor contactgegevens (art. 14).
 6. Geheimhouding en beveiliging: wij zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen abusievelijk(e) of onrechtmatig(e) wijziging of verlies, of tegen ongeautoriseerd(e) gebruik, openbaarmaking of toegang.
 7. Uitwisseling en internationale overdracht: wij kunnen uw persoonlijke informatie binnen de Qvita organisatie of met derden (zoals zakelijke partners en serviceaanbieders) delen voor de doeleinden die zijn omschreven in dit Privacy beleid. Wij zullen gepaste maatregelen treffen om dergelijke uitwisseling en overdracht te beveiligen.

Als u vragen heeft over deze 7 privacy beginselen van Qvita, kunt u contact opnemen met de Qvita klantenservice zoals beschreven in artikel 14 van dit Privacy beleid.

Artikel 4. Bereik

Dit Privacy beleid is van toepassing op;

 1. Elke vorm van gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door Qvita, die in eigendom zijn of worden beheerd door Qvita.
 2. Alle websites van de Qvita organisatie en in het bijzonder de websites www.qvita.nlwww.wuzzialert.com en  www.mijnwuzzi.nl. 

Hoewel dit Privacy beleid niet van toepassing is op partners van Qvita, zal Qvita redelijke inspanningen verrichten om de 7 privacy beginselen van Qvita te beschermen en de voornoemde partners vragen deze principes te implementeren. Ook zullen wij de voornoemde partners, verzoeken zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving bij de verwerking van uw persoonlijke informatie.

Artikel 5. Dataopslag en doeleinden voor gegevensverwerking

Alle informatie binnen de Qvita organisatie is opgeslagen op onze eigen servers die door Qvita worden beheerd  conform de Algemene Gegevens Verordening (AVG). U blijft de eigenaar van al uw informatie. U kunt op elk moment de gegevens onder uw account aanpassen of het volledige account verwijderen.

Wij verwerken uw gegevens voor zover dit nodig is om de diensten die wij u aanbieden uit te voeren. Zo worden uw persoonsgegevens zichtbaar gemaakt binnen uw eigen gekozen netwerk, zodat anderen die ook bij uw netwerk horen hier ook toegang toe hebben. Verder verwerken wij uw gegevens onder meer om u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de diensten van Qvita. Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de diensten van Qvita te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de diensten kunnen verbeteren, de website kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten en zodat wij adequaat kunnen reageren op uw e-mails en klachten en klachten van derden over bijvoorbeeld de informatie die u plaatst op de website.

Wij sturen u per telefoon, e-mail of SMS notificaties belangrijke gebeurtenissen indien u dit heeft aangegeven. Tot slot kunnen wij per e-mail contact met u opnemen over de diensten die u met ons heeft gesloten. Zo

sturen wij u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de

Bij ons afgesloten diensten. Indien wij uw gegevens willen verstrekken aan andere derden, dan zullen wij daarvoor altijd uw toestemming vragen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Artikel 6. Welke persoonlijke informatie?

Als abonnee van Qvita kan u op verschillende momenten worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken over uzelf en uw contactpersonen, zoals:

1.Uw naam, (post) adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, enz.

2.Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum, lengte en gewicht, enz.

3.Informatie over uw partner: naam, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en leeftijd, enz.

4.Persoonlijke, vertrouwelijke informatie (arts, bloedgroep, medicamenten, allergieën, enz.)

5.Abonneenummers van Qvita of andere partners van Qvita bij wie u bent aangemeld

6.Informatie over uw contactpersonen (naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, enz.)

7.Gegevens over de sleutelhouder van uw woning

8.Ziektekostenverzekering informatie

 

Wij verzamelen in het algemeen geen persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar, behalve naam adres en geboortedatum zoals rechtstreeks door een volwassene, of met toestemming van een volwassene, namens hen verschaft. Zorg ervoor dat uw kinderen ons geen persoonlijke informatie verstrekken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld online. Als u van mening bent dat uw kind persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we dergelijke persoonlijke informatie kunnen verwijderen.

In het algemeen verzamelen wij niet bewust gevoelige informatie zoals ras of etnische afkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen ook andere gegevens dan de hierboven genoemde als gevoelige gegevens worden beschouwd: creditcardnummer, ontspanningsgewoonten, persoonlijke activiteiten en hobby’s, culturele gewoonten, status van roker/niet-roker, enz. Wij dienen dergelijke gegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd, echter mogelijk te verzamelen om aan uw vraag te kunnen voldoen, of om u bepaalde services te kunnen verstrekken. In dergelijke gevallen zullen wij, als dit door de plaatselijke wetgeving wordt vereist, uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dergelijke gevoelige gegevens te mogen verzamelen en verwerken.

Artikel 7. Wanneer wordt mijn persoonlijke informatie verzameld?

Persoonlijke informatie kan in bepaalde situaties worden verzameld, zoals onder andere in de volgende situaties:

 1. Het invullen van het (online) aanmeldformulier van Qvita;
 2. Uw deelname aan loyaliteitsprogramma’s en marketing campagnes van Qvita of haar partners, toetreding tot loyaliteitsprogramma’s, deelnemen aan enquêtes over de tevredenheid (tevredenheidonderzoek),  E-mail abonnement voor nieuwsbrieven met speciale aanbiedingen en Hot Deals;
 3. De overdracht van uw gegevens voor derden, Rode Kruis, Zorgorganisatie, Ziekenhuizen, Brandweer Politie in geval van een noodsituatie;
 4. Uw activiteiten op het internet, toegang tot de site van Qvita (IP-adres, sessie-cookies) online entry formulieren (gebruikmaking van speciale diensten, vragenlijsten, downloads vanaf onze websites of aanverwante websites).

Artikel 8. Met welk doel deze gegevens worden verzameld?

Wij gebruiken uw persoonlijk informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Het beheren, administreren en goed laten werken van uw dienst of product. Het beheer van aanvullende diensten. Beheer van Qvita boekhoudkundige gegevens. Beheer van de interne klant lijst met betalingsproblemen.
 2. Beter begrip van uw behoeften en verlangens, of om onze diensten aan te passen naar uw wensen.
 3. De verzending van nieuwsbrieven en aanbieden van nieuwe diensten of aanbiedingen van Qvita of  haar partners (veiligheid, comfort- en zorgdiensten). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.
 4. Ter verbetering van de diensten van Qvita, en in het bijzonder; de studies en analyses van vragenlijsten en opmerkingen uit het klanttevredenheidsonderzoek en het  klachtenboek. Het verstrekken van de voordelen van ons loyaliteitsprogramma.
 5. Verbeteren van de veiligheid en het meten van de gebruikerservaring van onze website en aanverwante websites, en in het bijzonder het verbeteren van de site-navigatie en de uitvoering van het veiligheidsbeleid en preventie tegen misbruik.

Artikel 9. Delen van uw persoonlijke informatie

Wij streven ernaar u altijd en overal, hetzelfde niveau van serviceverlening en hulp te bieden. Daartoe dienen wij, onder voorbehoud van uw rechten vastgelegd in artikel 14 hieronder, uw persoonlijke informatie mogelijk op de onderstaande manieren te delen met interne of externe ontvangers.

Om vanuit Qvita en haar partners (hulpverlenende instanties) de best mogelijke service aan te bieden, zijn wij gerechtigd om uw persoonlijke informatie te gebruiken en kunnen geautoriseerde medewerkers van onze organisatie toegang krijgen tot deze informatie. In het bijzonder, werknemers van Qvita en in het algemeen, alle medewerkers van de partnerorganisaties van Qvita die belang hebben bij informatie uit bepaalde categorieën van de persoonsgegevens bijvoorbeeld, alarm- en zorgcentrales, zorgorganisaties en ziekenhuizen.

Artikel 10. Internationale overdracht

We kunnen voor de doeleinden vastgelegd in artikel 7 van dit Privacy beleid uw persoonlijke informatie overdragen aan interne of externe ontvangers die kunnen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming anders is. Daarom implementeert Qvita, naast de implementatie van dit Privacy beleid, gepaste maatregelen, met inbegrip van contractuele bepalingen, om veilige overdracht van uw persoonlijke informatie naar een Qvita entiteit of externe ontvanger in een land waar het beschermingsniveau anders is dan in het land waar de persoonlijke informatie is verzameld, te waarborgen.

Artikel 11. Gegevensbeveiliging

Qvita neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen, conform de plaatselijke wettelijke vereisten, om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen abusievelijk of onrechtmatige vernietiging of abusievelijk verlies, wijziging of ongeautoriseerde bekendmaking of toegang. Daartoe hebben wij technische maatregelen geïmplementeerd zoals firewall en beveiliging. Organisatorische maatregelen zoals een aanmeldsysteem met efficiënte wachtwoorden en fysieke beveiliging. Alle informatie uit de database van Qvita zal worden overgedragen via de SSL (Secure Socket Layer) encryptie technologie in de veilige modus.

Artikel 12. Sessie cookies / externe koppelingen

Qvita maakt gebruik van persistente cookies om uw sessies op onze websites en aanverwante websites te beheren en om uw online ervaring te personaliseren (automatische herkenning).

Wij verzamelen ook technische informatie over uw computer, telkens als u een pagina opent tijdens een bezoek aan onze sites. Tot deze informatie behoren uw IP-adres (Internet Protocol), het gebruikte besturingssysteem, het type browser, de schermresolutie en het website adres waar u vandaan komt, indien nodig. Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze site te verbeteren. Wij verkopen deze informatie niet en dragen deze niet over aan derden.

Deze tijdelijke cookies zijn een ingebouwde voorziening van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren. Aangezien elke browser anders is, dient u de helpfunctie in de werkbalk van uw browser te raadplegen om erachter te komen hoe u uw voorkeuren met betrekking tot cookies kunt instellen. Mogelijk zult u bepaalde functies op onze website echter niet kunnen gebruiken als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren.

Wij kunnen u reclame of koppelingen naar websites van derden aanbieden die via cookies mogelijk persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u advertenties of content op deze websites bekijkt of erop klikt. Qvita heeft geen controle over het verzamelen van deze informatie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dit verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonlijke informatie door derden. U dient contact op te nemen met deze adverteerders of content aanbieders als u vragen heeft over hun gebruik van de persoonlijke informatie die ze verzamelen.

Dit privacy beleid is op geen enkele manier van toepassing op uw bezoek van dergelijke websites van derden. Qvita neemt geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid of de privacy handhaving van websites van derden die toegankelijk zijn vanaf onze websites of verwante websites.

Artikel 13. Gegevensopslag

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden vastgelegd in dit Privacy beleid, of voor zover dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

Artikel 14. Toegang, wijziging en bezwaar

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te verwijderen via ons klantportaal. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacy beleid. Houd er echter rekening mee dat als u bezwaar maakt, wij in sommige omstandigheden u mogelijk de gevraagde dienst of product niet meer kunnen verstrekken.

Als u uw rechten op uw persoonlijke informatie die door Qvita zijn opgeslagen in de database, wilt uitoefenen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice van Qvita, postbus 3398 4800 DJ Breda of stuur een e-mail naar klantenservice@qvita.nl.

Om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie  voor marketingdoeleinden of indien u bij het uitoefenen van uw rechten problemen ervaart, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Qvita, postbus 3398 4800 DJ Breda of stuur rechtstreeks een e-mail naar klantenservice@qvita.nl.

In het belang van de privacybescherming van alle abonnees van Qvita dienen wij uw identiteit vast te stellen voordat wij kunnen reageren op uw verzoek. Daartoe kunnen wij u om een kopie van een geldig identiteitsbewijs, zoals een geldig(e) rijbewijs, identiteitskaart of paspoort vragen.

Als uw persoonlijke informatie niet correct, volledig of actueel is, draagt u dan zorg dat de persoonlijke informatie wordt aangepast via ons klantportaal.

Artikel 15. Updates van het privacy beleid

Wij kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Daarom nodigen wij u uit om dit Privacy beleid regelmatig door te lezen via onze website www.qvita.nl. 

Artikel 16. Vragen en Contactinformatie

Voor vragen met betrekking tot het privacy beleid, kunt u contact opnemen met klantenservice Qvita (adres zie artikel 14).

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Qvita B.V.
Postbus 3398
4800 DJ Breda

+31 88 – 800 77 88
klantenservice@qvita.nl