“Mevrouw  Kaspers wil jullie erg graag bedanken.

Haar man is overleden maar ze hebben beiden heel veel profijt van alarmhorloge Indi gehad.”